Vrijstellingen aanvragen

Via deze applicatie kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties.

Procedure

  • Meld je aan met je UGent account of maak een gastaccount aan om je aan te melden
  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

Verplicht digitaal toe te voegen:

  • diploma’s, creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen
  • alle puntenlijsten
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

Uiterste indiendata:

  • voor vakken van het eerste semester: 15 november
  • voor vakken van het tweede semester: 1 maart

In de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten, de universiteit is immers gesloten tijdens de Gentse Feesten. In elk geval is het zo dat, hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe je studietraject er uitziet.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

Als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen, kan je hiertegen in beroep gaan bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven onder artikel 100.