Vrijstellingen aanvragen

Via deze applicatie kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties.

Procedure

  • Meld je aan met je UGent account of maak een gastaccount aan om je aan te melden
  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

Verplicht digitaal toe te voegen:

  • kopie van puntenlijst(en), creditbewijzen en/of diploma's
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

Uiterste indiendata voor het academiejaar 2022-2023:

  • voor vakken van het eerste semester: deadline 14 november 2022
  • voor vakken van het tweede semester: deadline 28 februari 2023

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van curriculumcommissie inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de curriculumcommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat beschreven in het onderwijs- en examenreglement onder artikel 100.