Vrijstellingen aanvragen

Via deze applicatie kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties. Opgelet, indien je werd gedelibereerd of getolereerd voor een vak heb je geen credit behaald en is het onmogelijk een vrijstelling te krijgen.

Procedure

 • Klink links op 'nieuwe aanvraag' en meld je daarna aan met je UGent account of maak een gastaccount aan
 • Stap 1: Vul alle gegevens correct in. Noteer de correcte opleiding en het correcte vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, met de UGent-naam en code. Raadpleeg hiervoor de studiekiezer. Indien je vrijstelling aanvraagt voor de keuzeruimte (of een deel ervan), dan kan je zelf noteren 'keuzeruimte' en het aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Dit aantal studiepunten moet gelijk zijn met de studiepunten van de vakken die je hebt gevolgd en die je gebruikt als basis voor je vrijstelling. Als code gebruik je: H000000.
  • Opgelet, vraag voor maximaal 4 vakken vrijstellingen aan in één aanvraag. Wil je voor meer dan 4 vakken vrijstellingen aanvragen, dien dan meerdere aanvragen in.
 • Stap 2: Voeg alle documenten toe die je aanvraag staven! Doe dit grondig en overzichtelijk, geef een naam aan je document. Zorg dat je dossier compleet is. Indien na een negatieve beslissing van de commissie nog extra documenten worden voorgelegd, dan is het niet zeker of de commissie je dossier nogmaals zal bekijken. 
 • Stap 3: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
 • Stap 4: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online raadplegen, maar kan je er niks meer aan wijzigen. Zorg dus dat het compleet is voor je het indient. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld. Indien je toch nog iets wenst te wijzigen, stuur een mail naar educatievemaster@UGent.be om je aanvraag terug open te stellen zodat je deze kan bijwerken.

Verplicht digitaal toe te voegen:

 • kopie van diploma’s, creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen
 • kopie van alle puntenlijsten
 • inhoudstabellen van de gevolgde cursus, de volledige cursus,... alle relevante inhoud op basis waarvan de lesgever een correct oordeel kan vellen
 • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt (niet van de UGent-vakken waarvoor je de vrijstelling aanvraagt)

Het is heel belangrijk onmiddellijk alle materiaal toe te voegen en alle relevante informatie voor te leggen aan de curriculumcommissie. Het is NIET de bedoeling dat de aanvraag dubbel wordt bekeken omdat je bij je oorspronkelijke aanvraag onvoldoende materiaal hebt voorgelegd! Wees zo volledig mogelijk!

Uiterste indiendata:

 • voor vakken van het eerste semester: 14 november
 • voor vakken van het tweede semester: 28 februari

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de curriculumcommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven onder artikel 81.