Vrijstellingen aanvragen

Via deze applicatie kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties.

Procedure

  • Meld je aan met je UGent account of maak een gastaccount aan om je aan te melden
  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

Verplicht digitaal toe te voegen:

  • kopie van diploma’s, creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen
  • kopie van alle puntenlijsten
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt

!! Gelieve elke bijlage een naam te geven die de inhoud van de bijlage verklaart (niet 001.jpg of studiefiche1.docx maar concreet : studiefiche vak x, puntenlijst opleiding y, diploma opleiding z...) zoniet zal jouw dossier niet behandeld worden. 

Academiejaar 2020-2021:

Het is op heden niet meer mogelijk om een dossier in te dienen voor het huidige academiejaar. Aanvragen indienen was mogelijk tot 1 maart 2021

Academiejaar 2021-2022:

Aanvragen voor academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden vanaf 1 mei 2021

  • Uiterste indiendatum voor vakken van het eerste semester: 15 november 2021
  • Uiterste indiendatum voor jaarvakken en vakken van het tweede semester: 1 maart 2022

In de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten, de universiteit is immers gesloten tijdens de Gentse Feesten. In elk geval is het zo dat, hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe je studietraject er uitziet.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.