Vrijstellingen aanvragen

Via deze applicatie kan je een aanvraag indienen voor vrijstelling(en) in een opleiding van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Aanvragen voor academiejaar 2022-2023 kunnen ingediend worden vanaf 1 juli 2022. 

Procedure

Meld je aan met je UGent account of maak een gastaccount aan om je aan te melden

  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

Verplicht digitaal toe te voegen:

  • Studiefiches van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je een vrijstelling aanvraagt (dit document wordt gebruikt om de inhoud van het vak te verifiëren)
  • Puntenlijst of creditbewijs (= officieel document waarop staat dat je een credit behaalde voor het vak op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt)

Gelieve elke bijlage een naam te geven die de inhoud van de bijlage verklaart

vb. studiefiche vak x, puntenlijst opleiding y, diploma opleiding z

NIET: bijlage1.doc of studiefiche1.doc

Deadlines

Aanvragen voor academiejaar 2021-2022 kunnen ingediend worden vanaf 1 juni 2022

  • Uiterste indiendatum voor vakken van het eerste semester: 14 november 2022
  • Uiterste indiendatum voor jaarvakken en vakken van het tweede semester: 28 februari 2023

Hou er rekening mee dat er doorlooptijd kan vier weken alvorens je een beslissing ontvangt over je vrijstellingen, zeker voor grote dossiers. 

Wanneer je een dossier in juli en augustus kan een antwoord langer op zich laten wachten door de verlofperiode van medewerkers en professoren.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.